01403222 เคมีอินทรีย์ปฏิบัติการ

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-19 พย 66 แต่ละหมู่ตามแผนการเรียน เปิดให้ลงทะเบียนปลดล็อก สำหรับนิสิตผิดแผนวันที่ 20 พย 66
 • เนื่องด้วยห้องปฏิบัติการมีพื้นที่จำกัด สามารถรับนิสิตได้ 33 คน / หมู่ปฏิบัติการ
 • สัปดาห์แรก 20-23 พ.ย. 66 เริ่มเรียนที่ห้องปฏิบัติการ
 • แนะนำรายวิชา ศึกษา บทที่ 1 ความปลอดภัยล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน มี Quiz เก็บคะแนนในสัปดาห์แรก
 • เตรียมส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว และจัดเตรียมเสื้อกาวน์สำหรับการทดลอง
 • ประมวลการสอน วิชา 01403222 เคมีอินทรีย์ปฏิบัติการ Download
  ระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับรายวิชาปฏิบัติการ 01403222 Download
 • หนังสือปฏิบัติการ วิชา 01403222 เคมีอินทรีย์ปฏิบัติการ Download
 • ศึกษาวิดิทัศน์เพิ่มเติมก่อนการทดลอง Link
 • กำหนดสอบกลางภาค 19 มค 67 เวลา 10-12 น.
  กำหนดสอบปลายภาค 25 มีค 67 เวลา 10-12 น.
 • หากนิสิตต้องการถ่ายเอกสาร มีสำเนาหนังสือวางไว้ที่ร้านถ่ายเอกสารข้างตึก SC5