ติดต่อเรา

ที่อยู่

  • ที่อยู่ไปรษณีย์
    • สาขาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ประเทศไทย
    • (English) Division of Chemistry, Department of Physical and Material Sciences, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University (Kamphaeng-Saen Campus), Nakhon-Pathom 73140, Thailand.
  • โทรศัพท์: (66)034-352259

หัวหน้าภาควิชา

  • ชื่อ: ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม (Dr.Varangkana Jitchum)
  • Email: faasvnj@ku.ac.th

 3,907 total views,  5 views today