01403221-65

  • ประมวลการสอน Download
เรื่องLecture Note (สี 1 สไลด์ต่อแผ่น) Lecture Note(ขาวดำ 4 สไลด์ต่อแผ่น)
บทนำDownloadDownload
แอลเคนDownloadDownload
แอลคีนDownloadDownload
แอลไคน์DownloadDownload
แอลคิลแฮไลด์DownloadDownload
สเตอริโอเคมีDownloadDownload
แอโรมาติกDownloadDownload
อีเทอร์DownloadDownload
แอลกอฮอล์DownloadDownload
ฟีนอลDownloadDownload
สารประกอบคาร์บอนิลDownloadDownload
กรดคาร์บอกซิลิกDownloadDownload
อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกDownloadDownload
เอมีนDownloadDownload
คาร์โบไฮเดรตDownloadDownload
โปรตีนDownloadDownload
ลิปิดDownloadDownload
สเปกโทรสโคปีDownloadDownload

 6,459 total views,  1 views today